Auktorisation

Montessoriförskolan Villa Eken uppfyller Svenska Montessoriförbundets kriterier för auktorisation. En auktorisation är en värdesäkring, både för föräldrarna och för förskolan, att verksamheten uppfyller de normer som Svenska Montessoriförbundet anser skall gälla för en auktoriserad montessoriförskola. Auktorisationen sker varje år och gäller ett läsår i taget. En auktoriserad förskola eller skola skall alltså, även om förutsättningarna är de samma, ansöka årligen.

Villkor för Auktorisation

  • Montessoriutbildad personal.
  • Undervisningen skall vara åldersintegrerad.
  • Det fria valet tillämpas.
  • Förberedd miljö.
  • 2 – 3 timmars arbetspass.
  • Skriftligt förda elevkort.
  • Individuella arbetsplaner.