Detta gäller vid sjukdom

Vid frånvaro – ring oss senast kl. 09:00. Ring även dagen innan barnet förväntas återkomma till förskolan. 0705-63 63 10

Barnets allmäntillstånd avgör hur länge barnet behöver stanna hemma. Hur barnet äter och sover är avgörande för om barnet orkar vistas på förskolan. När barnet återkommer till förskolan är det viktigt att det kan delta i alla aktiviteter som förekommer, både inne och utomhus.

Om barnet blir sjukt på förskolan under dagen, kontaktar vi er på arbetet så att ni som förälder får möjlighet att lösa situationen på bästa sätt och kan hämta ert barn. Förkylningar är vanliga bland små barn och smittar mest i början. När barnet varit symptomfri i 48 timmar kan det återkomma till förskolan.

Under Corona pandemin gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom.

Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska barnet varit utan feber och i övrigt varit friskt. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.

Ögoninfektion, uppkommer ofta i samband med en förkylning. Om ögonen är igenvarade på morgonen tyder det på en bakterieinfektion och är mycket smittsamt. Kontakta BVC.

Svinkoppor (impetigo) är en vanlig och mycket smittsam hudinfektion som oftast uppträder runt näsa, mun eller nagelbanden, Svinkoppor sprider sig lätt till andra personer vid direktkontakt och leksaker. Är infektionen utbredd behövs antibiotika skrivas ut av en läkare. Utslagen/blåsorna ska vara helt torra innan barnet återkommer till förskolan.

Vid streptokocker är det vanligt att barnet får ont i halsen, feber och röda utslag. Ibland får barnet sår på huden. Smittar lätt vid direktkontakt. Barnet skall ha inlett sin antibiotikakur och ätit medicin i två dagar innan det återkommer till förskolan igen, och bara om allmäntillståndet tillåter.

Mag och tarminfektioner, hög smittfaktor som oftast är orsakad av en virusinfektion. Smittar både genom utandningsluften och i kontakt med andra. Barn som har kräkningar och/eller diarré skall inte vistas på förskolan. Barnet kan återgå till förskolan när de ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré på minst 48 timmar. Även syskon skall stanna hemma denna tid, även om de haft smittan innan, för att minska smittorisken.

Barnets allmäntillstånd avgör när barnet kan återkomma till förskolan.