Lilla Eken

På Lilla Eken avsätts mycket tid åt de olika vardagsrutinerna som på och avklädning, matsituationen, toalettbestyr etc. Barnen får möjlighet att träna sina nya förmågor och kan utvecklas i sin egen takt.
Vi utgår ifrån ett förhållningssätt som präglas av Montessoripedagogikens grunder, ”Hjälp mig att göra det själv” Återkommande inslag i verksamheten är sång och musik, ramsor, rytmik och massage. Varje dag är vi ute på gården, ibland går vi en promenad till skogen som ligger alldeles intill. Efter lunch sover barnen i sin egen vagn ute på Lillas terrass.

Runt tre års ålder, vid lämpligt tillfälle flyttar barnet över till stora avdelningen/Villa Eken.