Pedagogik och målsättning

Vår målsättning är att uppmuntra och hjälpa barnen i deras sociala och intellektuella utveckling.

Varje barn är unikt och mår bäst av att få utvecklas i sin egen takt. Alla barn arbetar således utifrån sin nivå, förmåga och intresse. När barnet ägnar sig åt det som känns intressant, blir inlärningen effektiv. Barns nyfikenhet och upptäckarglädje gör att de vill undersöka och experimentera för att lära sig nya saker. Barnet känner glädje och tillfredställelse i att själv klara saker, och vill gärna upprepa ”sysslan” gång på gång. All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling!

Under förmiddagen väljer barnen själva sina aktiviteter, om de vill arbeta ostört eller tillsammans med någon. Vi pedagoger observerar, vägleder och presenterar nytt materiel alltefter deras utvecklingsnivå och intresse. Barn lär sig genom att vara aktiva, pröva sig fram genom att använda sina händer, dvs. barnen gör egna erfarenheter. De flesta Montessorimaterialen är utformade så att flera sinnen används. Det man gör med sina händer – det minns man!

Rollekar, spel, pussel och olika bygglekar finns också som en viktig del i vår miljö, då vi prioriterar barnens sociala utveckling. Vi arbetar även temainriktat med årstiderna, traditioner och andra aktuella ämnen. Efter lunch är vi ute på gården. Genom att vistas ute på gården och gunga, cykla etc. tränar barnen sin grovmotorik och sitt sociala samspel. Mellanmålet äter vi ute så ofta vädret tillåter.

Det som bland annat skiljer Montessoriförskolan från en ”vanlig” förskola är att miljön är utformad och anpassad med möbler och hyllor i barnens storlek. De låga möblerna hjälper barnen till självständighet; att klara saker på egen hand stärker självkänslan! Den förberedda miljön erbjuder aktiviteter som lockar och stimulerar, där barnen har frihet att själv välja aktivitet. Montessoripedagogiken tar mer hänsyn till den individuella utvecklingsnivån än till ålder och bygger på att barnet har en inre livskraft och en lust att lära sig. Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta. Efterhand som kunskapen och förståelsen ökar, övergår uppgifterna till att vara mer abstrakta. I en åldersblandad grupp lär sig barnen mycket av varandra. De äldre barnen visar och hjälper de yngre, samtidigt som de då befäster sina egna kunskaper. De övar sig att samarbeta och lär sig att kommunicera. Barnens arbete med att utveckla sina förmågor utgör en viktig del av deras vardag i förskolan. ”Hjälp mig att göra det själv!” 

Boktips: Montessoripedagogik i förskola och skola,
Av Kristina Skjöld Wennerström – Mari Bröderman Smeds