Samling

På Villa Eken tar vi hänsyn till barnens åsikter och försöker fånga upp och förverkliga deras idéer.
Under samlingarna pratar vi ofta om ansvar, respekt och omtanke. Hur viktigt det är att alla trivs, har roligt och känner sig trygga. Att barnen får möjlighet att utveckla sin sociala kompetens är en mycket viktig del som vi gärna uppmuntrar. Givetvis har vi nolltolerans mot kränkande behandling.

Naturens växlingar under årstiderna och olika traditioner i vår kultur är återkommande samtalsämnen på samlingarna. Barnen får lära sig att visa respekt för allt levande och att sköta om sin närmiljö, helt i Maria Montessoris anda. Vi arbetar dagligen med språk och matematik i de olika vardagssituationerna. Andra uttrycksformer som förekommer för att stimulera barnens lärande är skapande aktiviteter, experiment, teknik, musik och rörelse.