Föräldrasamverkan

Vi uppmuntrar till samarbete med er föräldrar då det är ni som känner och har kunskap om ert barn bäst. Era åsikter är viktiga för oss. Varje familj skall känna sig trygg, väl omhändertagna och delaktiga i verksamheten. Under höstterminen bjuder vi in till föräldramöte samt ett utvecklingssamtal per termin. Vid behov erbjuds ni givetvis ytterligare samtal. På förskolan finns även föräldrasamråd som träffas en gång/termin och diskuterar aktuella frågor för förskolan eller efter vårdnadshavarens önskemål.

Har ni synpunkter eller klagomål på förskolans verksamhet ber vi er att i första hand prata med berörd avdelning/pedagog eller vid behov kontakta rektorn.

Intressant läsning från skolverket om förskolans värld: Förskolan är till för ditt barn