Föräldrasamverkan

Vi uppmuntrar till samarbete med er föräldrar då det är ni som känner och har kunskap om ert barn bäst. Era åsikter är viktiga för oss. Varje familj skall känna sig trygg, väl omhändertagna och delaktiga i verksamheten. Under höstterminen bjuder vi in till föräldramöte samt ett utvecklingssamtal/termin. Vid behov erbjuds ni givetvis ytterligare samtal.
Har ni synpunkter eller klagomål på förskolans verksamhet ber vi er att i första hand prata med berörd avdelning/pedagog eller vid behov kontakta förskolechefen.

Intressant läsning från skolverket om förskolans värld: Förskolan är till för ditt barn