Personal

Villa Eken

IngMarie Hemborg, Rektor
Förskollärare, Montessoripedagog 0-6 år

Maria Bengtsson
Förskollärare, Montessoripedagog 0-6 år

Brita Theander
Förskollärare, Montessoripedagog 0-6 år

Cecilia Lindblom
Barnskötare, Montessoripedagog 0-6 år

Carina Svensson
Resurs

Susanna Westberg
Assistent

Lilla Eken

Madelaine Jacobsen
Idrottspedagog, Montessoripedagog 0-6 år, arbetar på båda avdelningarna

Ewa Palmgren
Barnskötare, Montessoripedagog 0-6 år

Anita Johansson
Barnskötare, Montessoripedagog 0-6 år

Petra Johansson
Montessoripedagog 0-6 år