Personal

Villa Eken

IngMarie Hemborg, Rektor
Förskollärare, Montessoripedagog 0-6 år

Maria Bengtsson
Förskollärare, Montessoripedagog 0-6 år

Brita Theander
Förskollärare, Montessoripedagog 0-6 år

Petra Johansson
Montessoripedagog 0-6 år 

Madelaine Jacobsen
Idrottspedagog, Montessoripedagog 0-6 år, arbetar på båda avdelningarna

Christina Benjaminson, 
Lågstadielärare, arbetar på båda avdelningarna

Carina Svensson
Resurs

 

Lilla Eken

Charlotte Carlstedt
Förskollärare (Föräldraledig t o m feb -25) Kajsa Sköld vikarierar 

Leila Assar
Barnskötare

Agnieszka Stach
Idrottspedagog, Montessoripedagog 0-6 år. Studerar till förskollärare på distans.                                                                 

Ewa Palmgren Barnskötare, Montessoripedagog 0-6 år. Arbetar 20 %