Inskolning

Två veckor brukar vi avsätta till inskolning då det gäller de yngsta barnen på Lilla Eken. Att du som förälder får tid att vara med i verksamheten är viktigt för att ditt barn skall få möjlighet till en trygg anknytning, men också för att du skall få inblick i hur ditt barns dagar kommer att se ut från och med nu. Det blir lättare att prata om sådant som händer om du känner till rutinerna på förskolan.
Vi börjar med att ni och ert barn kommer och hälsar på en kort stund för att sedan utöka tiden efter hand. En tid efter inskolningen erbjuds ni ett ”inskolningssamtal” för att diskutera hur det går för ert barn på förskolan. Ett något äldre barn, som redan varit placerat på förskola, inskolas oftast på en vecka.