Om Villa Eken

Montessoriförskolan Villa Eken är en enskild förskola som startade sin verksamhet januari 2006. Vi är tre Montessoripedagoger som arbetar med stort engagemang och kunnighet i en inspirerande och väl förberedd miljö. Villa Eken uppfyller Svenska Montessoriförbundets kriterier för auktorisation. Läroplanen (Lpfö-98/10) samt montessoripedagogikens mål och riktlinjer ligger till grund för verksamheten. Villa Eken tar emot barn från 3 års ålder.

Januari 2013 utökade vi vår verksamhet med Lilla Eken. Där går de minsta barnen, de som är 1½-3 år. På Lilla Eken arbetar tre pedagoger. 

Förskolan har för närvarande öppet mellan 07:30-17:00, finns behov av utökad tid, prata med pedagogerna. Vi har stängt 4 veckor under sommaren, vanligtvis v 29-32.

Vi tillämpar maxtaxa och allmän förskola enligt Halmstad kommuns riktlinjer.