Villa Eken

Montessoriförskolan Villa Eken är en enskild förskola som startade januari 2006. Här arbetar Montessoripedagoger med stort engagemang och kunnighet i en inspirerande och väl förberedd miljö. Vi erbjuder en meningsfull pedagogisk verksamhet där barnen får utforska sin omgivning på egen hand eller i respektfulla möten tillsammans med andra barn och pedagoger. Villa Eken uppfyller Svenska Montessoriförbundets kriterier för auktorisation. Läroplanen (Lpfö-18) samt montessoripedagogikens mål och riktlinjer ligger till grund för verksamheten. Villa Eken tar emot barn från 3 års ålder.

 

Lilla Eken

Januari 2013 utökade vi vår verksamhet med Lilla Eken. Där går de minsta barnen, som är mellan 1½-3 år, i en miljö som bidrar till utveckling och lärande. Att ge barnen omsorg och trygghet ser vi som en betydelsefull uppgift för förskolan. 

Förskolan har för närvarande öppet mellan 07:15-17:15 finns behov av utökad tid, prata med pedagogerna. Fyra veckor under sommaren har vi för avsikt att hålla stängt, 2023 gäller det v 28-31. Har du behov av omsorg under den perioden, vänligen kontakta rektor IngMarie Hemborg. Vi tillämpar maxtaxa och allmän förskola enligt Halmstad kommuns riktlinjer.